Vodík rozpuštěný ve vodě (HD-voda), nebo nanokoloidní platina (Pt-nc) byly předpokládány jako nové terapeutické činidla pro oxidační onemocnění související se stresem. S ohledem na to, že je velmi málo známo o účincích při jejich kombinaci na rakovinu, zabývá se jimi tato studie.

HD-voda se připraví mikroporézní plyn probubláváním, je doplněna Pt-nc, skládá z 0,003 až 1 ppm Pt a PVP polymery. Antioxidační aktivity byly zkoumány 1, 1-dif-picrylhydrazyl (DPPH) chemickou analýzou radical scavenging. Cytotoxické aktivity byly zkoumány kultivací nádorových a normálních buněčných linií, resp. HD-voda zrychlila Pt-nc-založené DPPH radical scavenging. Pt-nc-doplněno HD-vodou zpomalilo buď účinnou tvorbu kolonií nebo velikosti kolonie lidských buněk karcinomu jazyka HSC-4, na rozdíl od žádných účinků samotné HD-vody, sám Pt-nc nebo Pt-bez PVP, výrazně zpomalují normální lidské epitelové buňky jazyky DOK. Pt-nc-doplněné o HD-vodu také potlačuje růst buněčné populace HSC-4 shluku buněk (při vyšších hustotách buněk), vzhledem k poklesu buď počtu buněk nebo mitochondriální funkce, i když méně výrazně než na tvorbu kolonií od řidšího stavu (při nižších hustotách buněk). Byl rozpuštěn vodík, poklesla koncentrace kyslíku nebo oxidačně-redukční potenciály HD vody, v tomto pořadí spíše snížen než zvýšen po přídání Pt-nc. Protirakovinné aktivity z Pt-nc a HD-vody byly prokázány zpomalením růstu lidských buněk karcinomu jazyk HSC-4 na normálních lidských buněk jazyka DOK, a mohou být částečně připsány učinku HD-vody, které významně navyšuje antioxidační kapacitu Pt-nc. Pt-nc-doplněné o HD-vodu může být chápáno jako nový prostředek proti rakovině jazyku člověka díky jeho schopnosti zamezit progresi rakoviny.

Saitoh Y, Yoshimura Y, Nakano K, Miwa N. Platinum nanocolloid-supplemented hydrogendissolved water inhibits growth of human tongue carcinoma cells preferentially over normal cells. Exp Oncol. 2009 Sep;31(3):156-62.