Tlakový vřed (pressure ulcer PU) je běžný u imobilních starších pacientů. Výzkumné práce zaměřující se na možnosti preventivních a léčebných metod však nezjistily jejich dostatečnou účinnost. Cílem této studie je objasnit klinickou účinnost hojení ran u pacientů s PU a to za pomoci vodíku rozpuštěného ve vodě (hydrogen water HW) přijímaného hadičkou (tube feeding TF).

Kromě toho byly také in vitro zkoumány normální lidské dermální fibroblasty OUMS-36 a normální buněčné linie keratinocytů HaCaT odvozených z lidské epidermis, aby mohly být posouzeny mechanismy týkající se toho, zda vodík hraje roli při hojení ran na buněčné úrovni. V této studii bylo přijato 22 těžce hospitalizovaných starších japonských pacientů s PU, jejich věk se pohyboval od 71,0 do 101,0 (86,7 ± 8,2) let, 12 mužů a 10 žen, všichni trpěli poruchou příjmu potravy a byli upoutáni na lůžko v důsledku různých základních chorob. Všichni pacienti dostávali rutinní ošetření PU v kombinaci s příjmem HW přes TF a to 600 ml denně, místo částečného doplňování vlhkosti. Vedle toho, pro použití v experimentu in vitro, HW byla připravena pomocí zařízení na probublávání vodíku, které produkuje HW s 0,8 - 1,3 ppm koncentrací rozpuštěného vodíku (DH) a -602 mV až -583 mV oxidačně-redukčního potenciálu (ORP), na rozdíl od reverzní osmotické ultra čisté vody (RW), která sloužila jako reference, s DH <0,018 ppm a ORP +184 mV. V in vitro experimentech byly fibroblasty OUMS-36 a keratinocyty HaCaT kultivovány v médiu připraveném pomocí HW a/nebo RW. Imuno-značení bylo použito k detekci rekonstrukce kolagenu typu I v buňkách OUMS-36. Intracelulární reaktivní formy kyslíku (ROS) byly kvantifikovány NBT testem a životaschopnost buněk HaCaT byla zkoumána WST-1 testem. 22 pacientů bylo retrospektivně rozděleno do efektivní skupiny (EG, n = 12) a méně efektivní skupiny (LG, n = 10) podle výsledků hodnocení koncových bodů a kritérií hojení. Dny hospitalizované s PU v EG byly významně kratší než v LG (113,3 dne vs. 155,4 dne, p <0,05) a míra zkrácení byla přibližně 28,1%. Jak u EG, tak u LG představovalo zmenšování (EG: 91,4%; LG: 48,6%) velikosti ran statisticky významný rozdíl oproti stavu před příjmem HW (p <0,05, p <0,001). Data in vitro ukazují, že intracelulární ROS, jak byl kvantifikován NBT testem, byl snížen HW, ale ne RW, v buňkách HaCaT ozářených ultrafialovým zářením A (UVA). K jaderné kondenzaci a fragmentaci došlo u buněk HaCaT ozářených UVA v RW, ale v HW k nim došlo jen sotva, jak dokazuje barvení

Hoechst 33342. Kromě toho se při ozařování UVA jak mitochondriální redukční schopnost buněk HaCaT, tak i konstrukce kolagenu typu I v buňkách OUMS-36 zhoršila v kultivačním médiu připraveném RW, ale byla zachována v HW připraveném kultivačním médiu, jak ukazuje WST-1 test nebo imuno-značení. Příjem HW pomocí TF u těžce hospitalizovaných starších pacientů s PU, vykazoval zmenšení velikosti ran a brzké zotavení, které potenciálně vyplývá buď z konstrukce kolagenu typu I v dermálních fibroblastech nebo z podnícené mitochondriální redukční schopnosti a ROS represi v epidermálních keratinocytech, jak ukázalo imunoznačení a testy NBT a WST-1. Odkaz na celý text

Li Q, Kato S, Matsuoka D, Tanaka H, Miwa N. Hydrogen water intake via tube-feeding for patients with pressure ulcer and its reconstructive effects on normal human skin cells in vitro. Med Gas Res. 2013 Sep 10;3(1):20.