Molekulární Vodík® (H2) jako nový zdravotní plyn má protizánětlivý účinek. V této studii autoři zkoumali, zda heme oxygenasa-1 (HO-1), přispívá protizánětlivým účinkem H2 v lipopolysacharidech (LPS) stimulovaných makrofágů RAW 264.7. RAW 264,7 makrofágy byly stimulovány LPS (1 ug / ml) s přítomností nebo nepřítomností různých koncentrací H2.

Životaschopnost a poškození buněk byla testována 3 – (4,5)-dimethylthiahiazo (-z-y1) -3,5-di-phenytetrazoliumromide (MTT) a uvolněním laktátu dehydrogenázy (LDH), resp. buněčná kultura supernatant byla v různých časových bodech shromažďována pro měření zánětlivých cytokinů [TNF-α, IL-1β, HMGB1 (skupina high mobility box-1) a IL-10]. Kromě toho, HO-1 exprese a aktivita proteinu byla testována v různých časových bodech. Kromě toho pro další identifikaci role HO-1 v tomto procesu byl jako inhibitor použit zinek protoporfyrin (znPP)-IX, HO-1. Úprava H2 neměla významný vliv na životaschopnost a poškození buněk v běžně pěstovaných makrofázích RAW 264.7. Kromě toho ošetřením H2 v závislosti na snížené dávce se zvýšila hladina prozánětlivých cytokinů (TNF-α, IL-1β, HMGB1), ale také se zvýšila hladina protizánětlivých cytokinů IL-10 na 3 h, 6 h, 12 h a 24 h po stimulaci LPS. Také léčením H2 se v závislosti na dávce zvyšuje expresi proteinu HO-1 a aktivitu na 3 h, 6 h, 12 h a 24 h v LPS-aktivovaných makrofágů. Kromě zastavení aktivity HO-1 s znPP-IX má také částečně reverzní protizánětlivý účinek H2 v LPS-stimulovaných makrofágů. Molekulární Vodík® má významnou roli při uvolňování pro a protizánětlivých cytokinů v LPS-stimulovaných makrofágů, a tento účinek je alespoň částečně zprostředkován expresí a aktivací HO-1.

Celý článek v angličtině naleznete na tomto odkaze.

Chen HG, Xie KL, Han HZ, Wang WN, Liu DQ, Wang GL et al. Heme oxygenase-1 mediates the anti-inflammatory effect of molecular hydrogen in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages.  Int J Surg. 2013;11(10):1060-6.