Konzumace alkoholu byla identifikována jako hlavní rizikový faktor pro chronická onemocnění a poranění, znamenající značnou zátěž pro konzumenty, jejich rodiny a společnost. Rostoucí důkazy naznačují, že zvýšený oxidační stres způsobený nadměrným užíváním alkoholu je spojen s mnoha onemocněními.

Ačkoliv není žádný antioxidant, který může chránit všechny orgány a tkáně v těle z alkoholu zprostředkované oxidačním poškozením, poslední klinický výzkum potvrdil, že Molekulární Vodík® může výrazně snížit oxidační stres tím, že selektivní “vyplachuje” škodlivé reaktivní formy kyslíku (ROS), a chrání buňky a tkáně proti oxidačnímu stresu. Na základě těchto faktů, se dá předpokládat, že by vodík mohl být používán jako antioxidační přísada na alkoholických nápojů, řekněme “vodíkový alkohol”. Molekulární Vodík® může být také podáván alternativními metodami, jako např. přímá inhalace, požití vodíku rozpuštěného ve vodě, injekce s vodíkem nasycené kapaliny, to vše ke zlepšení v oxidačního poškození odvozeného z expozice ethanolem, zejména alkoholem indukované onemocnění jater.

Celý článek v angličtině naleznete na tomto odkazu.

Yu Lai, Hydrogen holds promise as a safe and effective antioxidant for alcohol. Hypothesis 2012, 10(1): e2, doi:10.5779/hypothesis.v10i1.275 (2012).