Protože se ukázalo, že vodíková terapie je prospěšná pro léčbu zánětu, ischemicko-reperfuzního poškození a oxidativního stresu u lidí, zdá se užitečné vyhodnotit účinky zevně podávaného vodíku jako elementu pro okamžité zvládání poranění měkkých tkání souvisejících se sportem.

Hlavním cílem této pilotní studie bylo zkoumat účinky dvoutýdenního podávání vodíku na biochemické markery zánětu a funkční zotavení u mužských profesionálních sportovců po akutním poranění měkkých tkání. Během sezóny 2013 (od března do května) bylo mezi účastníky přijato 36 profesionálních sportovců, kteří byli během prvních 24 hodin po úrazu vyšetřeni certifikovaným specialistou na sportovní medicínu. Subjekty byly přiděleny do 3 náhodně přiřazených skupin v jednoduchém slepém provedení. Ti v kontrolní skupině dostali tradiční léčebný protokol pro poranění měkkých tkání. Subjekty v první experimentální skupině sledovaly stejné postupy jako kontrolní skupina, ale s dalším podáváním perorálních tablet bohatých na vodík (2 g denně) v průběhu studie. Subjekty ve druhé experimentální skupině také dodržovaly postupy kontrolní skupiny s dalším podáváním jak orálních tablet bohatých na vodík (2 g denně), tak topických balení bohatých na vodík (6 krát denně po dobu 20 minut) v průběhu studie. Účastníci byli hodnoceni v době záznamu o úrazu a 7 a 14 dnů po vstupním testování. Bylo zjištěno, že orální a topický zákrok vodíkem zesiluje pokles viskozity plazmy ve srovnání s kontrolní skupinou (P = 0,04). Byly nalezeny rozdíly pro zotavení v rozsahu pohybu mezi 3 skupinami; orální a topický zákrok vodíkem vedl k rychlejšímu návratu do normálního rozsahu pohybu kloubu jak pro flexi, tak pro prodloužení poškozené končetiny ve srovnání s kontrolním zákrokem (P <0,05). Tyto předběžné výsledky podporují hypotézu, že přidání vodíku k tradičním léčebným protokolům je potenciálně účinné při léčbě poranění měkkých tkání u mužských profesionálních sportovců. Identifikace klinické zkoušky: Clinicaltrials.gov číslo NCT01759498. Odkaz na celý text

Ostojic SM, Vukomanovic B, Calleja-Gonzalez J, Hoffman JR. Effectiveness of oral and topical hydrogen for sports-related soft tissue injuries. Postgrad Med. 2014 Sep;126(5):187-95.