Molekulární vodík má významné účinky na více než 30 zvířecích modelech, zejména na nemoci způsobené oxidačním stresem a zánětlivá onemocnění. Kromě toho byly hlášeny účinky vodíku na člověka u diabetes mellitus typu 2, hemodialýzy, metabolického syndromu, radioterapie pro rakovinu jater a infarktu mozkového kmene.

Účinky vodíku se připisují specifické schopnosti zachycovat radikály, eliminující hydroxylové radikály a peroxynitrit, a také působení na modulaci signálu, ale podrobné molekulární mechanismy stále zůstávají nepolapitelné. Vodík je bezpečná molekula, která je z velké části produkována střevními bakteriemi u hlodavců a lidí, a nebyly dokumentovány žádné nežádoucí účinky. Provedli jsme otevřenou studii s pitím 1,0 litru vody obohacené vodíkem po dobu 12 týdnů u pěti pacientů s progresivní svalovou dystrofií (PMD), čtyř pacientů s polymyositidou/dermatomyositidou (PM/DM) a pěti pacientů s mitochondriální myopatií (MM) a měřili jsme jim 18 sérových parametrů i močový 8-isoprostan, a to každé 4 týdny. Dále jsme provedli randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou, zkříženou studii s 0,5 litrem vody obohacené vodíkem nebo vodou s placebem po dobu 8 týdnů u 10 pacientů s DM a 12 pacientů s MM a měřili jsme 18 sérových parametrů každé 4 týdny. 

V otevřené studii nebylo pozorováno žádné objektivní zlepšení nebo zhoršení klinických příznaků. Pozorovali jsme však významné účinky v poměrech laktátu k pyruvátu u PMD a MM, glukózy v krvi nalačno u PMD, metaloproteinázy-3 (MMP3) v séru v PM/DM a triglyceridů v séru v PM/DM. Ve dvojitě zaslepené studii nebyly pozorovány žádné objektivní klinické účinky, ale bylo zjištěno významné zlepšení u laktátu u MM. Poměry laktátu k pyruvátu v MM a MMP3 v DM také vykazovaly příznivé reakce, ale bez statistické významnosti. V žádné studii nebyl pozorován žádný nepříznivý účinek, kromě hypoglykemických epizod u pacientů léčených inzulínem MELAS, které ustoupily snížením dávky inzulínu. Vodíkem obohacená voda zlepšuje mitochondriální dysfunkci u MM a zánětlivé procesy u PM/DM. Méně výrazné účinky dvojitě zaslepené studie ve srovnání s otevřenou studií byly pravděpodobně způsobeny nižším množstvím podaného vodíku a kratší dobou pozorování, což implikuje prahový účinek vodíku nebo jeho účinek v reakci na podanou dávku.

Odkaz na celý text

Ito M, Ibi T, Sahashi K, Ichihara M, Ito M, Ohno K. Open-label trial and randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial of hydrogen-enriched water for mitochondrial and inflammatory myopathies. Med Gas Res. 2011;1:24.