Chronický zánět u pacientů na hemodialýze (HD) naznačuje špatnou prognózu. Terapeutické přístupy jsou však omezené. Plynný vodík (H(2)) zmírňuje oxidační a zánětlivá poranění orgánů na zvířecích modelech. Vyvinuli jsme systém HD pomocí dialyzačního roztoku s vysokými hladinami rozpuštěného H(2) a zkoumali jsme klinické účinky.

Dialyzační roztok s H 2) (průměr 48 ppb) byl vyroben smícháním dialyzátových koncentrátů a vody s reverzní osmózou obsahující rozpuštěný H(2) generovaný technikou vodní elektrolýzy. Subjekty zahrnovaly 21 stabilních pacientů se standardním HD, kteří byli převedeni na testovací HD po dobu 6 měsíců při třech sezeních týdně. Během období studie nebyly pozorovány žádné nepříznivé klinické příznaky nebo příznaky. Během studie bylo pozorováno významné snížení systolického krevního tlaku (SBP) před a po dialýze a významný počet pacientů dosáhl SBP <140 mmHg po HD (výchozí hodnota, 21%; 6 měsíců, 62%; P <0,05). Změny parametrů dialýzy byly minimální, zatímco byly identifikovány významné poklesy hladin plazmatického monocytového chemoatraktantu proteinu 1 (P <0,01) a myeloperoxidázy (P <0,05). Přidání H(2) do hemodialyzačních roztoků zmírnilo zánětlivé reakce a zlepšilo kontrolu TK. Tento systém by mohl nabídnout novou terapeutickou možnost kontroly uremie.

Odkaz na celý text

Nakayama M, Nakano H, Hamada H, Itami N, Nakazawa R, Ito S. A novel bioactive haemodialysis system using dissolved dihydrogen (H2) produced by water electrolysis: a clinical trial. Nephrol Dial Transplant. 2010;25:3026-33.