Šest komerčních potápěčů bylo vyšetřováno na neurologické a psychosensomotorické reakce během potápění na otevřeném moři do hloubky 500 m se směsí vodíku-helia-kyslíku obsahující 49% vodíku. Výsledky ukázaly pouze mírné neurologické příznaky vysokotlakého nervového

syndromu, zatímco narkotický účinek vodíku byl zjistitelný, jak bylo zkoumáno psychosensomotorickými testy. Nicméně, potápěči úspěšně provedli hlavní účel tohoto operačního ponoru, kterým bylo prokázat proveditelnost těchto potápěčských metod připojením konkrétních prvků zařízení na těžbu ropy na moři. Nakonec tato data podporují hypotézu, že vodík může zmírnit některé příznaky vysokotlakého nervového syndromu a může představovat užitečný plyn pro komerční potápění, protože snižuje hustotu dýchací směsi a tím zlepšuje životní podmínky, práci, a pohodlí potápěčů. Současné výsledky nicméně podtrhují význam výzkumu individuální citlivosti na tlak prostředí bez ohledu na složení dýchací směsi.

Odkaz na celý text

Abrain JH, Gardette-Chauffour MC, Martinez E, Rostain JC, Lemaire C. Psychophysiological reactions in humans during an open sea dive to 500 m with a hydrogen-helium-oxygen mixture. J Appl Physiol. 1994;76:1113-8.